Werkwijze

Orconde verleent ondersteuning bij het inrichten en verbeteren van organisaties en werkprocessen. Hierbij kunnen wij optreden als (bege)leider, coördinator, coach, facilitator, enzovoort.

De medewerkers worden zelf zoveel mogelijk bij het uitvoerende werk betrokken. Uitgangspunt hierbij is hun kennis en kunde te benutten en te optimaliseren. Daarmee groeit, naast hun betrokkenheid en veranderingsbereidheid, ook de slagingskans van het project.

Actueel

Orconde B.V.
Klokweg 27

3034 KK Rotterdam
Telefoon 010-411 06 71
Fax 010-411 06 75
info@orconde.nl

Realisatie: Bladenmaken / LinkmasterMonkey.com  -  Orconde © 2020