Missie

De missie van Orconde is het ondersteunen van organisaties bij de inrichting en de besturing van hun organisatie. Hoe kunt u uw organisatie het beste inrichten en constant structureel verbeteren? Naast de focus op effectiviteit en efficiëntie gaat speciale aandacht uit naar het aanpassingsvermogen (adaptability) van organisatie bedrijfsprocessen.

Dit is belangrijk om:

  • voortdurend in te spelen op de continu wijzigende in- en externe omstandigheden (klanteneisen en -wensen, wet- en regelgeving, normen, concurrentie, organisatie, mensen, kennis en ervaring, methoden en technieken, middelen, etc.);
  • het ontstaan van problemen te voorkomen;
  • te innoveren;
  • innovatie van technische infrastructuur zodat uw medewerkers nog effectiever gebruik kunnen maken van de ICT middelen.

zodat:

  • continu een gezonde balans blijft bestaan tussen de verschillende belangen van alle 'stakeholders' (klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers, overheid, prospects, suspects, omgeving, samenleving en overige relaties);
  • reeds doorgevoerde verbeteringen opnieuw zullen verbeteren;
  • de organisatie de concurrentiestrijd onder alle omstandigheden aan kan.

                                                                                                  Ruud Molle, Managing Partner

Actueel

Orconde B.V.
Klokweg 27

3034 KK Rotterdam
Telefoon 010-411 06 71
Fax 010-411 06 75
info@orconde.nl

Realisatie: Bladenmaken / LinkmasterMonkey.com  -  Orconde © 2020